Kolonie vznikla v roce 2012 jako platforma intenzivní spolupráce, a od té doby se organicky vyvíjí spolu s projekty, které iniciují její členky. Tvorbu Kolonie lze sledovat ve dvou liniích - performativní fyzické divadlo propojující pohyb, živou hudbu a výtvarné umění; a divadlo zaměřené na současnou dramatiku - nové překlady a původní české autorské texty. Kolonie s vervou sobě vlastní, spolu s přibývajícími léty, dětmi a zkušenostmi produkuje čím dál tím více apelativní divadlo, prorůstá různými divadelními i nedivadelními domy a zkrátka nemůže nebýt označováno za feministické, ačkoli se jeho členky sebevíc brání uzavřeným pojmům. V poslední době svou tvorbu Kolonie označuje za divadelní dark pop.

AKTUÁLNĚ

Divadlo Kolonie na 23. ročníku festivalu Divadelní Flora Olomouc v pořadu Artcafe Českého rozhlasu

Ozvěny festivalu Divadelní Flora

Rozhovor s Andrijana Trpković a recenze One night stand/Up! ve festivalovém deníku